Ve dnech 24. – 27. září 2013 hostila Maltézská pomoc, o.p.s. v Olomouci zahraniční návštěvu zástupců Maltézské pomoci ze zemí střední a východní Evropy, jež se zapojily do projektu podporujícího rozvoj práce s mládeží: „Developing the Youth Work within the Order of Malta Relief Organisations in Central and Eastern Europe“. Jednalo se již o druhé mezinárodní setkání, tentokrát se sešlo celkem 12 účastníků z Litvy, Rumunska, Maďarska, Albánie, Ukrajiny a České republiky. Přizváni byli také hosté z Německa – Axel Dechamps a Michael Lülsdorff, kteří přijeli projekt podpořit a předat své zkušenosti z práce s mládeží a z mezinárodní spolupráce.

Celý projekt je zaměřen na sdílení zkušeností a strategií práce s mládeží v rámci Maltézské pomoci v jednotlivých zemích střední a východní Evropy, rozvíjení kompetencí, vytváření národní i mezinárodní sítě organizací, podporu jednotlivých členů v jejich činnosti, na posilování působení Maltézské pomoci v Evropě a celkově na podporu aktivního občanství.
Olomoucké setkání navázalo na workshop ve Vilniusu, který se uskutečnil ve dnech 13.-15. června 2013, jehož cílem bylo seznámení s výše zmíněným projektem a vytvoření pracovní skupiny (tzv. Network), která má projekt realizovat. Během prvního setkání si také účastníci navzájem představili, jak vypadá práce s mládeží v jednotlivých zemích. Za Českou republiku byli vysláni zástupci z olomouckého Centra, kteří kromě práce s mladými dobrovolníky realizují také Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Během olomoucké schůzky reprezentanti jednotlivých států představovali dílčí cíle a způsoby naplňování idey projektu v národním i nadnárodním měřítku. ThLic. Michal Umlauf, zástupce Maltézské pomoci za Českou republiku, prezentoval hlavní cíle českých maltézských organizací při práci s mládeží (a) podpora spolupráce a komunikace koordinátorů mezi jednotlivými centry a sjednocení práce koordinátorů dobrovolníků na národní úrovni, (b) zlepšení, příp. vytvoření nového, systému motivace a odměňování dobrovolníků, který by mohl mít do budoucna i nadnárodní charakter (v rámci spolupráce mezi jednotlivými členy projektu a jejich nabídky mezinárodních aktivit). Na setkání byly také rozpracovány termínované dílčí kroky a konkrétní postupy odpovídající časovému rozmezí projektu. V České republice bude jedním z kroků zorganizování celostátního setkání koordinátorů, jehož záměrem by měla být diskuse a sdílení zkušeností v práci s mládeží v jednotlivých centrech.

Další setkání projektu proběhne v únoru 2014 na ostrově Rhodos.

 

Bc. Andrea Holubcová