Přinášíme informace o dění v Maltézské pomoci v září.

•    Dne 7.9. byla při slavnostní mši svaté přijata za členku řádu Maltézských rytířů slečna Marie Hofericová, která je dobrovolníkem Maltézské pomoci. Gratulujeme k významné životní události.
•    Děkujeme paní , která podpořila financování naší činnosti částkou 50 tis Kč. Neuvádíme její jméno, neboť k tomu nemáme svolení. Díky Vám, jak drobným tak i větším dárcům můžeme pomáhat každým rokem většímu množství potřebných.
•    Vrcholí příprava konference Maltézských pomocí východní Evropy na téma práce s mládeží. Účastníci přilétají 23.9. do Prahy, 24.9. navštíví České velkopřevorství a vlastní konference se koná od 25.9. v Olomouci.
•    Dne 21.9. se na pozvání účastníme oslav 60-ti let trvání Maltézské pomoci v Německu. Za naši Maltézskou pomoc se účastní předseda správní rady Dr. E. Zoerner a Th.Lic. M. Umlauf, vedoucí centra v Olomouci .
•    Nadále úspěšně probíhají všechny naše projekty.

 

(VOb)