Přinášíme novinky o Maltézské pomoci:

Dne 8.8. byla podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  s Nadačním fondem GSK na projekt „Adopce osamocených seniorů a nemocných“.  Nadační příspěvek je ve výši 170 tis kč

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci nám věnovala 300 tis Kč na podporu osobní asistence. Jen díky tomuto příspěvku nemusíme odmítat zájemce o osobní asistenci, neboť dotace od MPSV jsou již téměř vyčerpány.

Děkujeme.

Veškeré naše aktivity dále běží s trochu prázdninovým tempem, zejména u osobní asistence si řadu našich klientů berou k sobě do opatrování jejich příbuzní, takže i naše osobní asistentky mohou čerpat dovolenou.

Zahajujeme práce na přípravě plánu (a žádostí o dotace) pro rok 2014.

Spolupracujeme na připravě konference Maltézských pomocí zemí východní Evropy na téma práce s mládeží. Konference proběhne od 24.9. do 27.9. 2013 a to první den v Praze (návštěva velkopřevorství), od 25.9. se koná v Olomouci, jejíž centrum Maltézské pomoci je garantem tohoto projektu pro Českou republiku.

 

(VOb)