Ve dnech 15. – 21. 7. 2013 pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci, o. p. s. v Domašově nad Bystřicí Preventivní prázdninový pobyt pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Tématem táborové hry byla Cesta kolem světa za 7 dní – jednalo se o nanejvýš gentlemanské putování s panem Williamem Foggem a jeho věrným druhem Chicem z Londýna přes Afriku, Asii, Ameriku až zpět do Evropy. Devatenáct táborníků tak mohlo každý den poznávat jiná místa, různá světová jídla, zvyky a také nástrahy a radosti cestování světového formátu. Zároveň se děti učily vzájemné spolupráci a pěknému chování k sobě navzájem. Závěrem týdne jsme se snažili stihnout doplout do Londýna včas, což se zprvu nepodařilo, ale naštěstí, díky časovému posunu, jsme vše stihli a pan Fogg nás pozval k závěrečnému táborovému ohni.

Čtyři ze starších táborníků byli vybráni, aby vedli jednotlivé skupinky a pomáhali mladším. Zvládli to velmi dobře a snad si z tábora odvezli kromě táborových zážitků i zkušenosti z pomáhání mladším dětem.

Během tábora nás přijely navštívit pracovnice z olomouckého Oddělení péče o rodinu a děti, které měly možnost pozdravit svěřené děti a přivezly i nějaké sladkosti. Děkujeme.

Především bych chtěla poděkovat vedoucím tábora, jejichž rolí se ujaly pracovnice MP z olomoucké SAS pro rodiny s dětmi a tým doplnili kolega z Uherského Hradiště a jeden dobrovolník. Děkuji, za pomoc a spolupráci.

Naše velké poděkování patří také statutárnímu městu Olomouc za finanční prostředky, které významně podpořily organizaci pobytu.

 

(VOb)