Přípravy a práce v terénu probíhaly za perfektní organizace manželů Zdeňky a Petra Jakešových, kterým tímto velice děkujeme!!

Konkrétně se pomáhalo obcím Budiměřice a Úmyslovice v oblasti Nymburka, kde se vyklízely a čistily zatopené objekty, dále naši dobrovolníci dodávali balenou vodu, repelenty a barvy.

Zmíněné prostředky nabídli dobrovolníci nakoupit z vlastních finančních zdrojů bez jakékoli náhrady na odměnu a také ze tří anonymních darů.

Veliké díky všem, kteří jakkoli přispěli a s velkým nasazením nezištně pomáhali!!!

Fotografie z pomoci naleznete ve fotogalerii.

Kategorie: