Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci  vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center. Kurz byl určen především novým dobrovolníkům zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených, zúčastnili se ale i „ostřílení“ dobrovolníci. Kurz proběhl v tradičním uspořádání dvoudenního  vzdělávání – v pátek a sobotu.

V páteční den přišly na řadu prezentace ThLic. Michala Umlaufa – Představení Maltézské pomoci v kontextu historie řádu, organizace a dobrovolnictví a poté Bc. Lubomíra Vraje -  Reminiscenci jako možný prostředek komunikace.

Sobotními tématy byly Zásady úspěšné komunikace a praktické aspekty spolupráce s lidmi s různými zdravotními postiženími – Mgr. Eliška Vymazalová, Dobrovolně v kontaktu s lidmi s psychickými problémy, demencí a mentální retardací – Martina Komárková a Umění relaxace – Mgr. et Mgr. Iveta Tichá.

Společně strávený čas byl příjemný jak pro dobrovolníky tak i pro přednášející, což se nám ve zpětných reakcích potvrdilo.

 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další společné setkání!

 

(VOb)