… k tomu vybízí nový videoklip Maltézské pomoci, který vznikl v rámci projektu Mikroregionu Ostrožsko a Horňácko s názvem Společně pro vzdělávání občanů. Díky tomuto projektu došlo k finanční podpoře při natáčení krátkého spotu zaměřeného na dobrovolnictví.

Oslovení mladí filmaři ze dvou audiovizuálních skupin spojili své síly a neváhali pro naši organizaci celý tento spot vymyslet, natočit a sestříhat. Do natáčení spotu se též se krom jednoho herce a řady „neherců“, rádi zapojili i naši pracovníci a dobrovolníci z Center Otrokovice a Uherské Hradiště a též naše 2 klientky z Otrokovic. Za všechen čas, který tomuto natáčení věnovali, jim patří velký dík.

V neposlední řadě děkujeme všem tvůrcům spotu – především Honzovi Hubáčkovi a Jonášovi Vackovi za nápad a celému štábu za trpělivost, výdrž při nepříznivém počasí, za věnovaný čas od příprav přes realizaci až po dokončení spotu.

Scénář a režie: Jan Hubáček a Jonáš Vacek

Kamera: Pavel Mašek

Střih: Filip Veselý

Zvuk: Dan Kompas

Hudba: Pavel Mašek a Dan Kompas

Produkce: Monika Matějíčková

Masky: Veronika Peroutová

Rytíř: Aleš Blažej

© 2013 HUBAFILM Forleaf

www.hubafilm.cz

www.forleaf.cz

Poděkování: Tomáš Gajdošík, Robert Klívar, Roman Mikulec, farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Charita sv. Anežky v Otrokovicích.

 

(VOb)