V sobotu 16.11. proběhla akce s názvem: Polévka zasytí žaludek a co dál?, kterou pořádá sbor církve bratrské a Maltézská pomoc zde poskytovala, stejně jako minulý rok, odborné sociální poradenství lidem bez domova. O akci byl znatelně větší zájem, než loňský rok a odhadem se jí zúčastnilo okolo 50 lidí bez domova.

 

(VOb)