Vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky ze Sociálně aktivizačních programů pro děti, mládež a podporu rodiny, který pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci ve dnech 15. – 16. listopadu, se zúčastnili jak začínající dobrovolníci, tak dobrovolníci, kteří se věnují službě již delší dobu. Po rychlém seznámení účastníků a přednášce o Maltézské pomoci přišla na řadu aktivita, při které se měli noví dobrovolníci zamýšlet nad svými prvními zkušenostmi z terénu a nad svými očekáváními od dobrovolné služby. Zkušenější dobrovolníci se naopak mohli ohlédnout na začátky své služby a připomenout si radosti, které během dobrovolné služby již zažili.

Po skončení oficiální části programu využili někteří dobrovolníci možnost popovídat si s ostatními a došlo i na zpívání s kytarou.

Sobotní dopoledne bylo věnováno tématu Děti s problémy v chování a možnosti práce s nimi. Během workshopu, který vedla Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., si dobrovolníci s pomocí kasuistik mimo jiné vyzkoušeli, jak může vypadat složitá situace v rodině z pohledu všech členů i lidí z okolí.

V odpolední části kurzu představil Bc. Pavel Vítek se svým synem canisterapii. Povídání o psech a o možnosti práce s lidmi s pomocí zvířat po celou dobu zpestřovali i 2 psi, díky kterým mohlo na závěr dojít i na praktickou ukázku canisterapie.

 

(VOb)