K 31. březnu 2016 měla Maltézská pomoc, o. p. s., celkově 190 klientů služby osobní asistence, o které pečovalo 98 osobních asistentek a asistentů.

Olomoucké Centrum Maltézské pomoci má k dnešnímu dni 40 klientů, o které se stará 17 asistentek a asistentů.

Vývoj počtu hodin osobní asistence poskytnutých Maltézskou pomocí na Olomoucku v letech 2014 – 2016 si můžete prohlédnou na přiloženém grafu, a to dle jednotlivých měsíců.

 

(MiH)