Oslovujeme empatické a komunikativní ženy, které by měly zájem patřit do našeho týmu a chtěly by docházet do domácností seniorů, jejichž soběstačnost je již velmi omezena.

Jedná se o pozici pracovnice v sociálních službách, osobní asistentku, která vykonává smluvené pečovatelské úkony v domácím prostředí uživatele. Práce vyžaduje nejen schopnost zajistit požadované úkony např. pomoci s osobní hygienou na lůžku, doprovod na smluvené místo, ale i být fyzicky oporou obtížně chodícím lidem či nabídnout trpělivé naslouchání např. osobám s demencí. Cílovou skupinou jsou i malé děti a mladí lidé s postižením. Vítaná je časová flexibilita, vzdělání a zkušenosti v oboru. Ke klientům docházíme v době mezi 7. a 20. hodinou, i o víkendech a svátcích.

V případě zájmu zasílejte životopis nebo kontaktuje vedoucí služby Mgr. Danielu Gajdošíkovou: tel.: 731 619 694, e-mail: [email protected]