Oslovujeme empatické a komunikativní ženy, které by měly zájem patřit do našeho týmu a chtěly by docházet do domácností seniorů, jejichž soběstačnost je již velmi omezena.

Od září 2015 spolupracuje brněnské centrum Maltézské pomoci s Dobrovolnickým centrem 67. To začalo od září pořádat sérii vzdělávacích workshopů […]