Oddělení sociální práce Úřadu městské části Praha 10 uspořádalo 15. května před NC Eden již pravidelný Veletrh sociálních a návazných služeb.

 

Ve 45 stáncích prezentovaly svoji nabídku organizace poskytující sociální služby pro občany Prahy 10. Pracovníci sociálního odboru v čele s jejich místostarostou Ing. Petrem Benešem navštívili jednotlivé stánky, aby se s pracovníky jednotlivých organizací pozdravili. U stánku Maltézské pomoci hovořili s našimi koordinátorkami z osobní asistence a sociálními pracovnicemi z terénního programu pro osoby v sociální nouzi o možnostech poskytování bydlení pro lidi bez přístřeší a o službách pro seniory. V průběhu dne se u našeho stánku zastavovali jak samotní senioři, tak mladší generace, aby se dozvěděli více o naší nabídce služeb. Návštěvníky jsme také informovali o možnosti zaměstnání v řadách našich asistentek. Jedná se o službu osobní asistence pro seniory, kde vítáme potenciální zájemkyně i z řad aktivních seniorek.

S kolegy z jiných organizací jsme si vyměnili aktuální kontakty a informace o kapacitách jednotlivých služeb. Mluvili jsme o čekacích lhůtách, které trápí rodiny, ve chvíli, kdy potřebuji pro své seniory okamžitou asistenci, například při návratu z nemocnice. Informovali jsme také o specifikách našich služeb (možnost asistencí v nočních hodinách či o víkendech).

Veletrh zpestřily stánky s výrobky různých dílen a klientů, od keramiky přes hračky a šité drobné výrobky. Vzhledem k chladnému počasí jsme pak všichni ocenili teplé nápoje, které některé stánky spolu s malým občerstvením nabízely.

Autor: Katarína Hegyesy

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.