V celé České republice 18. května proběhla Sbírka potravin organizovaná Českou federací potravinových bank. Občané mohli zakoupit a následně darovat nějakou trvanlivou potravinu nebo drogerii.
 
 
Do sbírky byly organizačně zapojené i neziskové organizace působící v daném městě, které pro své klienty využívají materiální pomoci z potravinové banky. Pracovníky a dobrovolníky Maltézské pomoci jste mohli potkat v prodejně Lidlu na Lazcích. Celkově se nám v dané prodejně podařilo vybrat 570 kg potravin a drogerie. Děkujeme všem ochotným lidem, kteří přispěli potřebným.