I v Praze se Maltézská pomoc 18. května zapojila do Potravinové sbírký. Naši pracovníci spolu s dobrovolníky oslovovali zákazníky v prodejně Penny na Spořilově. Smyslem […]

A proto jsme prezentovali naši činnost na veletrhu v Olomouci.