Aktivizace je vhodně zvolená činnost, která pomáhá udržet stávající dovednosti a schopnosti klienta. Měla by však pro něj také […]
O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze […]