Pro klienty služeb pro rodiny s dětmi v Olomouci pořádá Maltézská pomoc tábor během jarních prázdnin. Zimní preventivně-vzdělávací pobyt se […]
Do olomouckého centra Maltézské pomoci stále hledáme dobrovolníky, kteří by mohli věnovat 2 hodiny týdně dětem z naší služby […]
Hledáme statečné osoby, kteří se nebojí pomoci druhým. Připojte se k našim lidem dobré vůle.
Pro naše dobrovolníky jsme nachystali prohlídku Zemského archivu a pohoštění v prostorách Maltézské pomoci.
V Olomouci bratři Kapucíni uspořádali 28. září v zahradě u svého kláštera další ročník Rytířského turnaje. Celý den byl naplněný hrami a zábavou.
Maltézská pomoc ve spolupráci s Polskou Maltézskou pomocí již potřetí zorganizovala další vzdělávací víkend pro koordinátory dobrovolníků.
Koná se 12. listopadu v prostorách hypermarketu Albert v Olympii Olomouc.
Rodinné centrum Heřmánek pořádá pro seniory přednášku o sociálních službách pro seniory v Olomouci a o bezpečnosti na internetu.
Olomoucké centrum Maltézské pomoci připravilo pro děti od 12 do 18 let prvotní ročník tematického pobytu v přírodě.