Pro naše dobrovolníky jsme nachystali prohlídku Zemského archivu a pohoštění v prostorách Maltézské pomoci.