Maltézská pomoc ve spolupráci s Polskou Maltézskou pomocí již potřetí zorganizovala další vzdělávací víkend pro koordinátory dobrovolníků a pro dobrovolníky z České republiky a Polska. Sekání proběhlo 7.10.-9.10. 2022 v Polském městečku Andrychow. Cílem tohoto setkání bylo upevnit naše vztahy pomocí teambuildingových aktivit, ale hlavně naučit se dovednosti sebeprezentace, veřejného vystupování a propagování značky.

Dovednosti jsou velmi důležité, protože jako dobrovolníci nebo koordinátoři reprezentujeme Maltézský řád s mnohaletou tradicí a je tedy podstatné nést dobré jméno naší organizace a šířit naši činnost dál. Aktivity neslouží jen k rozvoji našich dovedností, ale také pro to, abychom mohli tyto aktivity využívat v naší práci s dobrovolníky nebo klienty.

Děkujeme lektorům Hanně Wesolowska-Starzec a Aleksandře Weglarzy za profesionálně připravené workshopy a také moc děkuji všem zúčastněným za jejich aktivitu a produktivní atmosféru.

Speciální díky však patří i oddílu Maltézské pomoci v Andrychowě (Pomoc Maltańska-Maltańska Służba Medyczna oddział Andrychów), kteří nám pomohli setkání zorganizovat a nachystali pro nás taneční večer.

Budeme se těšit na další setkání, které proběhne v lednu 2023 v Olomouckém centru Maltézské pomoci.

Projekt je financován Evropskou unií, jedná se o program Erasmus+ – Mobility of youth workers. Číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA153-YOU-000041035.

Autor: Michaela Krejčí