Dobrovolnictví je pro společnost nezbytné. Chceme proto poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhají druhým, a udělit jim cenu Křesadlo 2023 v Olomouckém […]
Pomáhají, aniž by čekali odměnu. Významné dobrovolníky je však dobré ocenit za jejich činnost, obdrží proto cenu Křesadlo 2022.
Ve společnosti žije mnoho osob, které nezištně a neviditelně pomáhají druhým, proto je chceme vyzvednout a ocenit Křesadlem.
Už od 5. září 2022 je možné nominovat dobrovolníky na ocenění ceny Křesadlo 2022 v Jihomoravském kraji. Udílení cen Křesadlo […]