Pomáhají, aniž by za svoji činnost chtěli nějakou odměnu. Pomáhají, jelikož jim to přijde samozřejmé a správné. Pomáhají, protože vědí, že tím udělají druhým lidem radost. Právě takové osoby získají za nezištnou pomoc svému okolí ocenění Křesadlo 2022. Celkem osm dobrovolníků z Olomouckého kraje obdrží tuto významnou cenu, která připomíná, že křesají plamínek dobra ve svém okolí.

Již podvanácté ocení Olomoucký kraj ve spolupráci s Maltézskou pomocí vybrané dobrovolníky, kteří významně a rozmanitě pomáhají v různých oblastech veřejného života. Nominovaní byli navrženi osobami a organizacemi z celého Olomouckého kraje. Mezi oceněnými jsou osoby pomáhající v sociální oblasti, u dětí a rodin, jsou aktivní ve spolcích, ve zdravotnictví a nechybí ani kategorie dobrovolných hasičů.

Ocenění Křesadlem za rok 2021

Křesadlo si zaslouží lidé, kteří dělají neobyčejné věci

Křesadlo je název pro ocenění dobrovolníků, který vytvořila HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Dobrovolníci jsou Křesadlem oceňováni v řadě měst a regionů České republiky už od roku 2001. V Olomoucké kraji za organizací akce stojí Maltézská pomoc a Olomoucký kraj. Hlavním cílem udělování této ceny je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností a zviditelnit příběhy nezištné pomoci. „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci,“ tak zní motto udílení cen Křesadlo.

Křesadlo 2020Ocenění Křesadlo, které je schopné zažehnout jiskru

Důmyslná kombinace několika prvků, které dokážou zázrak – vznikne oheň. „Křesadlo, jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství,“ uvádí Michal Umlauf z olomoucké pobočky Maltézské pomoci.

Slavností předávání doprovodí pěvecký sbor Campanella

V úterý 13. prosince 2022 se uskuteční předávání cen Křesadlo za letošní rok. Ocenění jsou pozváni do Arcibiskupského paláce v Olomouci na 19:00. První částí programu je samotné předávání, následované vystoupením dětského pěveckého sbor Campanella, který je nejvyspělejším sborovým tělesem Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc. Sbor navštěvují zpěváci ve věku od 10 do 18 let, kteří za sebou mají víceletou sborovou průpravu z přípravných pěveckých oddělení. V letech 2013 – 2015 prošel sbor výraznou generační obměnou a vystřídalo se u něj několik sbormistrů. Od srpna 2017 sbor vede Jana Synková. 

Dětský pěvecký sbor Campanella

Nedávným významným úspěchem sboru byla dvoutýdenní tour ve Spojených státech. V repertoáru sboru najdeme skladby nejrůznějšího charakteru – od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonie a klasicismus až po skladby současných autorů. Podstatnou část repertoáru sboru tvoří úpravy lidových písní z celého světa.

Autor: Karel Čapka

Udílení cen je financováno Olomouckým krajem.