Dobrovolnictví je pro společnost nezbytné. Chceme proto poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhají druhým, a udělit jim cenu Křesadlo 2023 v Olomouckém kraji. Tato cena je určena pro „obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Mezi oceněnými z loňských let jsou lidé, kteří nezištně pomáhají druhým ve svém volném čase. Dokáží si najít prostor a pomáhají druhým.

Oceněni za posledních 12 ročníků byli lidé, kteří pomáhali a i nyní pomáhají ukrajinským uprchlíkům, nebo asistovali seniorům během pandemie. Jedná se i o seniory, kteří i ve vysokém věku vypomáhají ve spolcích, mezi oceněnými jsou dobrovolní hasiči, humanitární dobrovolníci v Africe, lidé pomáhající osamoceným či nemocným dětem. Dobrovolníci jsou různých věkových kategorií, od mládežníků až po osoby, kterým se blíží sté narozeniny. Křesadlo získala spousta zajímavých lidí s neobyčejnými životními příběhy, kterými křesají krásný příklad toho, že lidé se umí stále postarat a pomoci těm, kteří to potřebují.

Jak navrhnout dobrovolníka na cenu Křesadlo?

Nominace dobrovolníka je jednoduchá, na webu kresadlo-ok.cz si vyberte, zda chcete formulář vyplnit elektronicky, nebo fyzicky. Následně popište jeho činnost co nejlépe a přidejte fotky z jeho aktivit. Uveďte nám, jak dlouho a kde dobrovolník pomáhá, komu již pomohl či co se již díky němu podařilo realizovat. Vyberte i preferovanou kategorii dobrovolnické činnosti: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotní oblast; ochrana přírody a ekologické aktivity; spolková a komunitní činnost; humanitární a rozvojová pomoc; dobrovolní hasiči.
Formulář můžete vyplnit elektronicky, nebo pomocí dokumentu jej vyplnit, podepsat a sken poslat na: [email protected], nebo zaslat poštou na adresu Maltézská pomoc, Wurmova 7, Olomouc 779 00.

Ocenění Křesadlem v roce 2022.

Nominovat může kdokoli, kdo zná dobrovolníka, který pomáhá druhým. Můžete nominovat jednoho i více dobrovolníků, každého ale zvlášť a vždy s jeho souhlasem. Nominace můžete zasílat do 31. října 2023. Stačí navštívit kresadlo-ok.cz, kde najdete nominační formulář s postupem k vyplnění.

Ze zaslaných nominací vybere komise osm dobrovolníků, kteří 12. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci obdrží při slavnostní ceremonii cenu Křesadlo 2023. Zmíněná komise je složená ze zástupců kraje, měst, univerzity či médií.

Cenu Křesadlo 2023 v Olomouckém kraji organizuje Maltézská pomoc. Ochrannou známku Křesadlo vlastní HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. Hlavním partnerem akce je Olomoucký kraj. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Olomouc a TV Morava.

Autor: Karel Čapka