Maltézská pomoc uspořádala v Olomouci 3. října 2023 konferenci Dobrovolník 21. století – Motivace a Komunikace. V prostředí budovy Olomouckého kraje vystoupilo deset řečníků. Konference se zúčastnilo necelých 60 osob. V první části vystoupily osoby, které přednesly zkušenosti z praxe a zároveň podněty, jak s dobrovolníky pracovat, jaké jsou nové metody přístupu a motivace. Druhá část byla o sdílení zkušeností mezi zástupci jednotlivých dobrovolnických organizací a příkladů dobré praxe, které ve své práci v sociálních službách a dobrovolnických střediscích aplikují.

Prezentace účastníků jsou dostupné k náhledu a inspiraci. Akce na podporu dobrovolnictví se uskutečnila díky spolupráci s Olomouckým krajem.

Konference se uskutečnila díky projektu „Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace (dále jen „služby“) v rámci individuálního projektu „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“, registrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000208 (dále jen „projekt“), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (dále jen „ESF“) a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OZP+“).

Autor: Karel Čapka