Ve společnosti žije mnoho osob, které nezištně a neviditelně pomáhají druhým, proto je chceme vyzvednout a ocenit Křesadlem „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Dvanáctý ročník udílení cen Křesadla pro dobrovolníky uspořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Maltézskou pomocí. Veřejnost i spolkové a neziskové organizace z Olomouckého kraje mohou svým jménem navrhnout dobrovolníky na cenu Křesadlo 2022. Nominovat je možné v jedné ze sedmi kategorií: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotní oblast; ochrana přírody a ekologické aktivity; spolková a komunitní činnost; humanitární a rozvojová pomoc; dobrovolní hasiči.

Jak nominovat dobrovolníka?

Nominace můžete posílat do 31. října 2022. Znáte-li někoho, kdo dobrovolnickou činnost vykonává a zasloužil by si ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, navštivte www.kresadlo-ok.cz, kde je ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi. Vyplněný formulář stačí vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat na e-mail: [email protected], nebo zaslat poštou na adresu Maltézská pomoc, Wurmova 7, Olomouc 779 00. Nominovat může každý, stačí znát dobrovolníka, který nezištně pomáhá. Můžete nominovat jednoho i více, každého však jednotlivě a vždy s jeho souhlasem.

Nominování dobrovolníka je snadné. Dobře popište jeho činnost, případně doplňte fotografiemi z jeho aktivit. Informujte nás o tom, jak dlouho a kde službu vykonává, formulář podepište a odešlete.

Osm vybraných dobrovolníků získá cenu Křesadlo 2022

O osmi oceněných napříč kategoriemi rozhodne nezávislá komise složená ze zástupců kraje, měst, univerzity či médií. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2022 proběhne v prosinci v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Organizaci ceny Křesadlo 2022 v Olomouckém kraji realizuje Maltézská pomoc. Nositelem ochranné známky Křesadlo je HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. Hlavním partnerem akce je Olomoucký kraj. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Olomouc a TV Morava.

Autor: Karel Čapka