V letních měsících uspořádalo komunitní a coworkingové centrum Hnízdo v Uherském Hradišti v rámci swapu sbírku školních potřeb a ošacení pro klienty našich sociálně aktivizačních služeb. Díky této pomoci budeme lépe připraveni reagovat na potřeby rodičů vybavit své děti do školy. Jedná se o pomoc velmi důležitou, zejména v současné době, kdy je drtivá většina rodin sužována vysokými náklady na živobytí a provoz domácnosti.

S centrem Hnízdo spolupracujeme dlouhodobě, sledujeme jeho aktivity, které rovněž nabízíme našim klientským rodinám – prázdninové kempy, swapy, kulturní akce apod. V prostorách centra jsme v minulosti rovněž realizovali Mikulášskou besídku. Naše poděkování patří manželům Hanákovým a všem individuálním dárcům školních potřeb, ošacení a hraček. Této pomoci si velmi vážíme.

Autor: Michaela Miklíčková