V olomouckém centru Maltézské pomoci se v rámci Týdne pro pěstounství uskutečnil v úterý 6. září Den otevřených dveří a workshop. V čase od 9 do 17 hodin nás mohli navštívit lidé z řad široké veřejnosti i odborníci. Příznivcům se dostaly informace o poskytovaných sociálních službách v rámci olomouckého centra, dobrovolnické pomoci a především pak pěstounské péči a službě Doprovázení pěstounských rodin. Pracovnice návštěvníky provedly prostorami našich kanceláří. Pro všechny příchozí bylo připraveno malé pohoštění včetně informačních letáčků našich služeb.

 

V 16 hodin pak proběhl workshop s názvem „Cestou pohádek aneb budování vztahu v (pěstounské) rodině“, který lektorovaly sociální pracovnice působící v Maltézské pomoci Miroslava Francová a klinická psycholožka pro děti Martina Pastuchová. V rámci workshopu byl účastníkům představen projekt zaměřený na využití pohádek a příběhů pro děti a dospělé, které lze využít v praxi odborných pracovníků, tak i pro rodiny s dětmi. Přítomní si mohli na „vlastní kůži“ zažít práci s jednou pohádkou. Poté byl prostor pro sdílení a rozhovor nad využitím těchto pohádek. Dle zpětné vazby byli všichni zúčastnění spokojeni a obohaceni o novou metodu práce s rodinami s dětmi. Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další Den otevřených dveří, opět za rok.

Den pro rodinu ve Smetanových sadech

Týden pro pěstounství byl završený nedělním Dnem pro rodinu vlastní i náhradní, který se konal 11. září ve Smetanových sadech. Pracovnice Maltézské pomoci se do realizace zapojily aktivitou cesta přes bariéry. Dětem a rodičům zprostředkovaly možnost, jaké je to pohybovat se na invalidním vozíku nebo s pomocí slepecké hole.

Rodiče na akci zároveň mohli získat informace o náhradní rodinné péči, a to nejen od pracovnic doprovázejících organizací, ale i od pracovníků olomouckého krajského úřadu, magistrátu a samotných pěstounů, kteří byli ochotni svůj příběh sdílet.

 

Autorky: Miroslava Francová a Jaroslava Stoklasová