Už od 5. září 2022 je možné nominovat dobrovolníky na ocenění ceny Křesadlo 2022 v Jihomoravském kraji. Udílení cen Křesadlo pořádá již pátým rokem Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem, Maltézskou pomocí, o. p. s. a Plánem B, z. s. Iniciátorem projektu je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.

Tuto cenu může získat každý, kdo dobrovolně a zdarma působí v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem a svému okolí. Křesadlo je ,,Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace. Cílem je i zviditelnit příběhy nezištné pomoci a podpořit tak další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Možnost nominovat své dobrovolníky bude od 5. září 2022. Hlasovací formulář a bližší informace naleznete k tomuto datu zde:
www.kresadlojmk.cz.

Autor: Aneta Balcarová