V podzimních měsících se v Maltézské pomoci opět konaly vzdělávací kurzy pro nové i již zkušené dobrovolníky. V září měli dobrovolníci možnost nahlédnout do tématu aktivizace seniorů. Přednášku vedla Kateřina Měsíčková, v aktivizaci již zkušená lektorka. Dobrovolníci měli možnost si nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet různé aktivizační pomůcky, které by se hodily i pro práci s jejich klienty.

Další kurz, vedený Lubomírem Vrajem, se zaměřoval na reminiscenční terapii a představení života seniorů v domově pro seniory. Přínosné na kurzu bylo především nahlédnutí do domova, do současné situace těchto zařízení a přiblížení, jak se v nich žije.

Na začátku listopadu si noví dobrovolníci prošli kurzem, ve kterém se od ThLic. Michala Umlaufa dozvěděli základní informace o organizaci, ve které dobrovolničí, dále si poslechli, ale i vyzkoušely poskytování první pomoci pod vedením Mgr. Jany Novákové a nakonec si, spolu s Lucií Švábovou, připomněli základní zásady dobrovolnické služby.

V blízké době dobrovolníky čeká ještě jeden kurz a to s tématem umírání, jak o konci života s klientem mluvit, co říci a vůbec jak vlastně zpracovat vlastní nesmrtelnost. Tímto kurzem dobrovolníky provede lektorka Marie Marečková.

Všem lektorům moc děkuji za jejich vstup a zároveň děkuji i dobrovolníkům za aktivní přístup ke vzdělávání a tak zlepšování vlastního dobrovolnictví u klientů.

Autor: Alžběta Dvořáková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.