Výběrové řízení na pozici:– sociální pracovník Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmia Doprovázení pěstounských rodin Maltézská pomoc, o. p. s., […]
V podzimních měsících se v Maltézské pomoci opět konaly vzdělávací kurzy pro nové i již zkušené dobrovolníky. V září měli dobrovolníci možnost […]