Dvacet účastníků z Polska a Česka se vydalo na první aktivitu v rámci Erasmus+ projektu na podporu práce s mládeží. První z pěti aktivit proběhla v Katovicích v prostorách organizace Fundacja Pomoc Maltanska. Ve vzdělávacích kurzech jde o profesní rozvoj dlouhodobých dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků z různých center s cílem naučit se lépe pracovat se skupinou dobrovolníků, získat kompetence v komunikaci a postupně rozvíjet své schopnosti.

V pátek, první den vzdělávacího pobytu, přijížděli účastníci. Další dva dny probíhalo vzdělávání a praktické nácviky. V sobotu probíhaly hlavně teambuildingové aktivity, cílem bylo vytvořit bezpečné prostředí a pozitivní atmosféru mezi účastníky. Poté jsme pokračovali aktivitami zaměřené na leadership, konkrétně jsme reflektovali, jaké vlastnosti máme a na kterých bychom měli pracovat a hlavně jak.

Další den v neděli jsme se zaměřili na komunikaci a rozvoj komunikačních technik a asertivity. Pro všechny účastníky byli aktivity velmi přínosné, díky praktickému tréninku je mohou začít využívat v praxi a tím se zdokonalovat v práci s klienty, dobrovolníky nebo v osobním životě.

Budeme se těšit na další setkání v červnu v Olomouci. Projekt je financován Evropskou unií, jedná se o program Erasmus+ Mobility of youth workers.

Číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA153-YOU-000041035.