V Dětském centru Ostrůvek jsme na konci března uskutečnili Maškarní bál, který si pro tamní děti připravily pracovnice služby a dobrovolnice Maltézské pomoci. Děti čekalo několik stanovišť s úkoly, které byly zaměřené jak na logické myšlení, posílení komunikace, tak i na jemnou a hrubou motoriku.

Děti plnily úkoly s nadšením a po každém  absolvování stanoviště dostaly odměnu ve formě malé sladkosti. Po absolvování všech úkolů a prostoru pro volnou zábavu byly dětem předány medaile a malý dárek. Odpoledne bylo zakončeno přípitkem dětským šampaňským a večeří. Akce se zúčastnilo jedenáct dětí a čtyři dobrovolnice.

Autor: Jana Jeklová

Projekt je podpořen Statutárním městem Olomouc.

olomouc logo