Maltézská pomoc v Olomouci zve na vzdělávací kurzy pro pěstouny a poručníky

Pobočka Olomouc 15. 04. 2022 


Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2022. Vzdělávací semináře budou probíhat formou odborného semináře a formou společného sdílení, na základě diskuze a předáváním osobních zkušeností s přijatým dítětem v pěstounské rodině. Semináře se uskuteční v prostorách olomouckého centra Maltézské pomoci na Wurmově 7.
  • Pěstounská svépomocná skupina 4 hodiny Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – pátek 22. dubna od 9:00
  • Právní okénko pro pěstouny 4 hodiny Právnická fakulta Univerzity Palackého – úterý 26. dubna od 9:00
  • Náročné milníky v životě dítěte 4 hodiny Mgr. Dominik Tomášek – čtvrtek 19. května od 9:00

Přihlášení proveďte přes Jaroslavu Stoklasovou: 605 946 306, jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz. Veškeré podrobné informace jsou k dispozici v kurzy pro pěstouny, jaro 2022.

Autor: Jaroslava Stoklasová