Děti z klientských rodin ve věku 6–15 let měly možnost účastnit se jarního a letního preventivně vzdělávacího pobytu, které mají již svou dlouholetou tradici a patří k velmi oblíbeným aktivitám. V průběhu jarních prázdnin, v termínu od 3. do 7. února 2020 pořádala Maltézská pomoc Olomouc tradiční Preventivně-vzdělávací pobyt pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením žijících na území města Olomouc a v přilehlých obcích. Akce, která nesla název Prázdniny na sněhu, se účastnilo 11 dětí ve věku 6–12 let, z toho 4 děvčata a 7 chlapců, o něž se staraly 3 pracovnice služby. Pobyt se odehrával na chatě ve Starých Heřminovech na Bruntálsku.

Hlavním motivem letošního pobytu byla možnost stát se hrdinou v řadě rozmanitých televizních pořadů, ať už se jednalo o cestopisné dokumenty, akční hry, pohádky, či kutilské pořady. Děti se tak dostávaly do řady nečekaných a doposud nepoznaných situací, mohly se naučit řadu nových dovedností a rozšířit si své vědomosti. Program byl uzpůsoben tak, aby si každé z přítomných dětí našlo oblast, v níž se cítí být silné, jedinečné, důležité a mohlo prožít úspěch z vydařené věci i pochvalu a uznání druhých. Děti například pomáhaly Večerníčkovi a jednotlivým postavičkám plnit rozmanité úkoly, ocitly se v Ledovém království, kde společně s Elzou tvořily Olafa, nebo vytvářely zimní zvířátka. Jindy hrdě stanuli na zimních olympijských hrách, kde statečně bojovali jako národní sportovci o medaile v několika zimních disciplínách.

Kromě bohatého hlavního programu probíhaly po celou dobu tábora i psychosociální aktivity uzpůsobené věku dětí a uváděné příběhy tak, aby jim děti porozuměly a pochopily jejich význam. Jednalo se o činnosti zaměřené na spolupráci, oceňování druhých, přijetí sebe sama včetně svých omezení a nedostatků a posilování/vytváření pozitivního pohledu na své okolí i sebe. Pracovnice se rovněž zaměřovaly na posilování pozitivních vlastností a dovedností dětí a v případě potřeby pomáhaly dětem hledat cesty, jak umirňovat některé své negativní vzorce chování, které si s sebou děti přinesly.

Vzhledem k menšímu počtu zúčastněných dětí se pracovnicím podařilo vytvořit pro děti klidnou, rodinnou atmosféru a zprostředkovat jim možnost zažít týden prázdnin jinak, než jsou často běžně zvyklé. Děti se také vesměs velmi rády zapojovaly do běžných, drobných domácích prací spojených se zajištěním chodu pobytu, často při těchto okamžicích reflektovaly situaci doma. Velmi důležité byly pro řadu dětí také drobné rodinné rituály, jako je např. individuální přání dobré noci, kdy zažívaly důležitost své osoby i její přijetí. Díky bezpečnému prostředí měly děti také dostatek prostoru pro otevření hlubších témat dotýkajících se jejich strastí, obav, nebo i pěkných zážitků spojených se situacemi v jejich domovech, ve školách, mezi kamarády a hledání cest, jak jim pomoci tyto situace zvládat. Vzhledem k tomu, že s většinou dětí se klíčové pracovnice intenzivně setkávají v průběhu roku v rámci poskytování služeb pro rodiny s dětmi, pozorovaly u některých dětí pozitivní posun v jejich chování i myšlení. V několika případech vyvstaly během preventivně vzdělávacího pobytu různě závažné podněty pro další spolupráci s konkrétními rodinami v rámci poskytovaných služeb pro rodiny.

V průběhu celého pobytu pracovnice zjišťovaly zpětnou vazbu od dětí, které hodnotily jak jednotlivé aktivity, tak i celkovou atmosféru i společné soužití velmi kladně. V řadě případů došlo k navázání nových přátelství, či prohloubení těch stávajících. V kolektivu si našly místo i děti, které obtížně navazovaly kontakty ať už z důvodu osobnostních předpokladů, nebo z důvodu přítomnosti poruchy autistického spektra, což pracovnice služby vnímají jako významný a všestranně obohacující prvek.

Autor: Jana Jeklová

Projekt podporuje

olomouc logo