Vždycky jsem měla ráda starší lidi. Možná proto, že jsem měla blízký kontakt s prarodiči. Díky vyprávění babičky jsem […]
Děti z klientských rodin ve věku 6–15 let měly možnost účastnit se jarního a letního preventivně vzdělávacího pobytu, které mají […]