V Jihomoravském kraji od roku 2017 udělujeme cenu Křesadlo významným dobrovolníkům, kteří dělají neobvyklé věci nezištně pro druhé. V roce 2023 se uskuteční již 6. ročník této ceny, při které v prosinci předáme poděkování dobrovolníkům za jejich službu.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Nominujte dobrovolníky zde

Jedná se o symbolické poděkování těm, kteří zdarma věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Libovolný počet nominací formou elektronického formuláře můžete zasílat do 30. září 2023.

V jakých kategoriích můžete nominovat?

 • sociální služby – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a sociálních zařízení
 • zdravotnictví – dobrovolníci vykonávají činnost v rámci zdravotních služeb či zdravotnických zařízení
 • vzdělávací a volnočasové aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci zájmových a vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám
 • environmentální aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách
 • komunitní dobrovolnictví – dobrovolníci vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální společenský život
 • humanitární a rozvojová pomoc – dobrovolníci vykonávající činnost při mimořádných událostech a při následné pomoci
 • dobrovolnictví v kultuře a umění – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, galeriích, kulturních domech, v památnících, vydavatelstvích, knihovnách, památkách a muzeích
 • lidská práva – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách
 • + divoká karta veřejnosti – dobrovolník (skupina dobrovolníků) spadající do jakékoliv z předchozích kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím elektronického hlasování

Jak nominovat?

 • Dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;
 • Uvést délku dobrovolné činnosti (minimum je 6 měsíců – výjimkou je kategorie f) humanitární a rozvojová pomoc, do které je možné nominovat dobrovolníka i v případě, že je dobrovolnická činnost vykonávána po kratší dobu s ohledem na aktuální mimořádné události)
 • Popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
 • Uvést výjimečnost dobrovolníka, zajímavá cílová skupina, které se věnuje, tvořivý nápad, netradiční činnost atd.
 • Popis můžete doplnit odkazem na vhodnou přílohu, např. fotografie z akce, článek na internetu, či jiný materiál.
 • Upozorňujeme, že nominace o jedné větě nebude akceptována.

Autor: Barbora Smyčková