Letošní letní preventivně výchovný pobyt pro starší děti, pořádaný olomouckou službou pro rodiny s dětmi, se již druhým rokem konal na skautské chatě Severní hvězda v Hrubé Vodě.  Mladí táborníci vyrazili do nedalekých končin kousek od Olomouce, kde se během jednoho týdne potýkali s náročným úkolem. Malebné údolí řeky Bystřice se od 14. do 20. srpna stalo Sluneční zátokou, kde hoši i děvčata chytali 13 bobříků po vzoru Foglarových Hochů od Bobří řeky.

Nejtěžší bobřík? Mlčenlivosti

Každý táborový den se nesl v duchu získávání jednotlivých bobříků. Jeden z nejtěžších byl bobřík osamělosti. Toho se podařilo získat jen jediné statečné dívce. Všichni se snažili svědomitě plnit jednotlivé úkoly a přijímat navrhnuté výzvy (prokázat svou sílu, trpělivost, vytrvalost, kreativitu či pohybové nadání). Nejvíce se dětem dařilo plnit bobříka dobrých činů. Každý den tak byl nasycen ochotou, péčí a vzájemnou pomocí mezi dětmi i vedoucími. Atmosféra tábora byla velmi rodinná. Přispěl k tomu i počet účastníků, kterých bylo zejména z důvodu nemoci jen 6. Pro 3 vedoucí, současně sociální pracovnice služeb pro rodiny s dětmi, se tak nabízel prostor většího individuálního přístupu a reagování na jejich potřeby. I díky tomu se jeden den uskutečnil program dětí pro vedoucí, kdy děti měly v rámci jednoho odpoledního bloku her možnost připravit a realizovat vlastní program. Jejich iniciativa byla znát i v oblasti kuchyně, kdy společně s vedoucími připravovali jídlo pro celý tábor, vařili na ohni a starali se o „táborovou domácnost“.

Spali jsme pod širým nebem, batikovali, či hráli si v řece

Kromě bohatého programu, jako např. vodní hry v řece, spaní pod širým nebem, výlety po okolních krásách přírody, netradiční tvoření, batikování, sportovní aktivity, společenské hry či noční pochod za východem slunce, byl pro děti vytvořen prostor pro sdílení jak mezi sebou navzájem, tak s jednotlivými pracovníky (vedoucími). Táborníci díky tomu tvořili společenství, které se vzájemně podporovalo při získávání jednotlivých bobříků i při hledání odpovědí na náročné okamžiky dospívání a jejich aktuálního světa. Děti si tak na konci tábora vytvořily nová přátelství, získaly nové zkušenosti a pestré zážitky.

Autor: Kristýna Turková

Projekt finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo