Letošní letní preventivně výchovný pobyt pro starší děti, pořádaný olomouckou službou pro rodiny s dětmi, se již druhým rokem […]
V Jihomoravském kraji od roku 2017 udělujeme cenu Křesadlo významným dobrovolníkům, kteří dělají neobvyklé věci nezištně pro druhé. […]