Vážené členky a členové Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny,

jsme součástí neformální skupiny 20 poskytovatelů osobní asistence v Praze zajišťujících dohromady ročně více než 350 000 hodin osobní asistence pro seniory a lidi s postižením. Několik let se pravidelně setkáváme, předáváme si zkušenosti a řešíme témata související s poskytováním našich služeb. Kromě poskytovatelů působících výlučně v Praze jsou mezi námi i poskytovatelé působící i v dalších krajích.

Obracíme se na vás v souvislosti s poslaneckým návrhem novely zákona o sociálních službách ST 1143, konkrétně s návrhem na sloučení pečovatelské služby a osobní asistence do jedné sociální služby s názvem „pečovatelská a asistenční služba“. Tento návrh se nás bytostně dotýká, velmi bude záležet na jeho případném konkrétním provedení a skrývá v sobě potencionální komplikace ovlivňující náš každodenní provoz.

Do dnešního dne neproběhla adekvátní odborná diskuze s poskytovateli osobní asistence. Do dnešního dne nikdo nepopsal, jak bude případné sloučení vypadat a co konkrétně z něj bude pro praxi vyplývat. Myslíme si, že ani všechny důsledky tohoto sloučení nikdo zodpovědně nepromýšlel. Naprostá většina pečovatelských služeb jsou příspěvkové organizace, které jsou od neziskových organizací odděleny v zákoníku práce, platí pro ně jiné postupy včetně odměňování. Pokud je nám známo, úpravy souvisejících zákonů nejsou připraveny ani připravovány. Po celou dobu je sloučení pečovatelské služby a osobní asistence prezentováno jako krok, který má bezvýhradnou podporu. Považujeme za důležité, abyste věděli, že tomu tak není.

Zapojení organizace:

Petici je možné podepsat na webu Hlasujemeproti.

Autor: Asistence, o. p. s.