Pracovníci osobní asistence Maltézské pomoci v Olomouci se v sobotu 24. dubna účastnili vzdělávacího kurzu na téma Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb. V průběhu se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při různých situacích, se kterými by se mohli (nejen) v rámci jejich práce setkat. Mimo to byla také možnost si vyzkoušet resuscitaci a postup při polohování do zotavovací polohy.

Díky zopakování postupů první pomoci si jsou pracovníci nyní více jistí v tom, že kdyby nějaká taková situace nastala, budou vědět, jak postupovat. Kurz proběhl pod vedením lektora Jana Matějovského kterému tímto děkujeme za předání pro nás velmi cenných a užitečných informací.

Autor: Eliška Skácelová

Projekt je podpořen městem Olomouc.olomouc logo