Životní situace nejsou vždy příznivé a v pokročilém věku je běžné, že člověk zůstává sám, nejbližší rodina či přátelé nemusí být již na tomto světě a zbytek rodiny žije jinde. Právě takto osamoceným seniorům nabízí alternativu Maltézská pomoc, která vysílá k opuštěným lidem dobrovolníky, jež zpestřují prožívání všedních dní. Jednou naší klientkou se stala i paní Jana, ke které jsme vyslali naši dobrovolnici. Ze vzájemného setkávání vzešel krásně se doplňující vztah, ze kterého mají radost obě dámy.

Dobrovolnice pomohla nevidomé babičce

 

Paní Jana je nevidomá, 88 letá seniorka, která žije sama ve velkém domě v Huštěnovicích. Z příbuzných má pouze sestru, která nežije poblíž. Před koronavirovou pandemií navštěvovala rodina klientku pravidelně každých 14 dní, ale bylo patrné, že paní potřebuje víc pozornosti a také zajistit nákupy. Z toho důvodu oslovila neteř Maltézskou pomoc v Uherském Hradišti, zda by nebylo možné najít dobrovolníka, který by mohl tetu navštěvovat, trávit s ní čas a jednou za dva týdny nakoupit potraviny. 

Díky inzerátu v místním obchodě se podařilo najít obyvatelku Huštěnovic, paní Petru, která nyní už více než rok za seniorkou dochází. Dobrovolnice je pracující maminka dvou školaček. Společně s klientkou tráví čas povídáním o tom, co je jim oběma blízké a to je dění v obci. V roce 2020 byla dokonce vydána Kronika historie Huštěnovic od roku 1220, ze které paní Petra klientce pravidelně předčítá. Tuto činnost si seniorka dle svých slov velmi užívá, neboť je to pro ni ideální možnost, jak si zavzpomínat. Dobrovolnice tvrdí, že paní má fenomenální paměť, a díky tomu se dozví spoustu zajímavých skutečností z historie obce. Společně strávený čas je tak oboustranně přínosný.

Přidat se můžete i Vy!

Rádi bychom podobně přínosné vztahy rozvíjeli i v našem dalším dobrovolnickém programu s názvem Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a postižených. Cílem tohoto programu je odlehčení pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o své dlouhodobě nemocné blízké. Dobrovolník zastoupí pečovatele na dohodnutou dobu a ten se může vzdálit a vyřídit díky tomu své nezbytnosti. Vyzýváme proto všechny případné zájemce o tuto službu z řad pečujících, ale také z řad osob ochotných poskytnout svůj čas, znalosti a dovednosti ve prospěch druhých, aby se na nás obrátili. Maltézská pomoc rozvíjí své dobrovolnické aktivity v Uherském Hradišti a okolí dlouhodobě už od roku 2005. Pomoc je směřována jak k seniorům, osobám se zdravotním postižením, tak  k rodinám s dětmi. Aktuálně máme v našich programech zapojených více než 30 dobrovolníků. Příležitost čeká i na vás!

Autor: Štěpánka Malinová