Maltézská pomoc se již mnoho let řadí k neziskovým organizacím, které doprovází pěstounské rodiny v Olomouckém kraji a pomáhají jim při realizaci tohoto nelehkého a významného poslání. Při podpoře rodin se zaměřujeme jak na osoby pečující, tak na jim svěřené i biologické děti. Stejně jako v předchozích letech v souvislosti s doprovázením pěstounů realizujeme vzdělávání pěstounů, a to jak kratší vzdělávací semináře, tak víkendový oblíbený vzdělávací pobyt pro pěstouny.
 
 
Pro pěstounské děti organizujeme Preventivně vzdělávací pobyty, na nichž děti získají nejen nezapomenutelné zážitky, ale naučí se i spoustu nových dovedností a mohou navázat nová kamarádství. Informace o realizovaných i plánovaných akcí jsou průběžně publikovány v sekci novinky olomoucké pobočky. Vítanou pomocí pro rodiny je také možnost spolupráce s psychologem a podpora rodiny skrze dobrovolníka, který je stabilním kamarádem dítěte a pomáhá mu s přípravou do školy nebo spolu tráví volný čas a dítě tak má více příležitostí pro rozvoj. Sociální pracovnice mají kapacitu pro doprovázení 30 rodin, v roce 2020 věnovaly rodinám celkem 945 hodin přímé práce.
 
Služba doprovázení pěstounských rodin je dlouhodobě podporována Nadací J&T, díky níž může být poskytovaná pomoc pěstounským rodinám efektivnější.

 

Maltézská pomoc je také zapojena do pracovní skupiny zacílené na náhradní rodinnou péči a její propagaci a spolupodílí se na realizaci Týdne a Dne (pro) pěstounství v Olomouckém kraji. Za účelem informování veřejnosti o rodinné politice Olomouckého kraje včetně náhradní rodinné péče jsou založeny webové stránky rodinajeok.cz.
 

 

 

Autor: Jaroslava Stoklasová