Maltézská pomoc Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat na jaře 2023.

Uzávěrka přihlášek je vždy týden před konáním semináře.

 • Vzdělávání bude probíhat formou odborného semináře se společným sdílením osobních zkušeností lektora.
 • Místo konání: centrum Maltézské pomoci, o.p.s. na adrese Wurmova 7, Olomouc.
 • Prezence: 15 min před začátkem semináře. 
 • Počet hodin fyzicky strávených na semináři bude přesně odpovídat času na obdrženém certifikátu.
 • Přihlášení na seminář je závazné (bezplatné odhlášení je možné do tří dnů před začátkem konání semináře). Za pozdější odhlášení je účtován storno poplatek 200 Kč. Poplatek se netýká těch, kteří doloží potvrzení od lékaře o nemožnosti účasti ze zdravotních důvodů.
 • Maximální kapacita: 15 osob (min. účast 4 osoby).
 • Cena: 300 Kč/hod, u „Právního okénka pro pěstouny 2“: 150 Kč za celý seminář
 • Pečující osoby (pěstouni, poručníci): hradí vzdělávání organizace, s níž mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doporučujeme osobám, které nemají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s Maltézskou pomocí, o. p. s., aby účast na semináři konzultovali se svým klíčovým pracovníkem. 
 • Drobné občerstvení zajištěno. Oběd si účastník zajištuje sám. 
 • Možnost hlídání dětí za cenu 100 Kč/hod.
 • Vymiňujeme si možnost zrušit seminář, v případě nedostatečného počtu přihlášených nebo z jiného závažného důvodu (nemoc lektora apod.). O zrušení semináře Vás budeme včas informovat. 

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Stoklasová 

Mobil: 605 946 306, E-mail: [email protected]

Obsah seminářů

Název semináře

Rozsah Lektor Termín
Jak citová vazba u dětí ovlivňuje schopnost vytvářet vztahy 4h Mgr. Pavlína Fremlová psycholožka Čtvrtek 23. března od 9:00
Pěstounská svépomocná skupina 4h Mgr. et Mgr. Iveta Tichá 

psycholožka

Pátek 31. března

od 9:00

Právní okénko pro pěstouny 2 4h Právnická fakulta Univerzity Palackého Úterý 18. dubna

od 9:00

Tyler Nix

Jak citová vazba u dětí ovlivňuje schopnost vytvářet vztahy 

Citová vazba se formuje v raném dětství, ale ovlivňuje nás po celý život. Určuje jak se budeme cítit ve vztazích. Během života se může měnit v závislosti na tom, s jakým typem citové vazby se potkáme u blízkých osob.

Lektor: Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Pěstounská svépomocná skupina

Principem svépomocné skupiny je sdílení společných témat pod vedením odborníka a výměna vzájemných zkušeností. Společně vytvoříme bezpečný prostor pro vzájemné sdílení nejen náročných životních situací a problémů, ale také pozitivních a radostných aspektů v životě. Setkání bude rozděleno do tematických bloků:

 1. Vztahové, osobní a rodinné problémy – upevňování vztahů v rodině, vliv rodiny na náš život, význam rodinných rituálů.
 2. Zvládání a řešení stresových a konfliktních situací v rámci rodiny.
 3. Sourozenectví a vztahy s vrstevníky, trávení volného času dětí a dospívajících.

Nad danými tématy budeme společně diskutovat, vzájemně si předávat zkušenosti a nalézat společně možnosti řešení nejrůznějších problematických situací. Součástí bude sdělování radostných okamžiků, které v rámci rodiny zažíváte.

Lektor: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – psycholog, psychoterapeut, VŠ učitel

Právní okénko pro pěstouny – energetické a nájemní smlouvy, finanční odpovědnost vůči svěřenému dítěti, dluhy a dědictví

Cílem semináře je Vám pomoci se zorientovat v pěti oblastech, a to oblasti nájemních smluv, energetických smluv, nakládání s penězi svěřeného dítěte, dluhů a dědictví. První část se bude věnovat smlouvám energetickým, a to už od smluv jako takových, čeho se vyvarovat a na co si dát pozor až po v dnešní době se čím dál víc rozmáhající „ENERGOŠMEJDSTVÍ“. Druhá část semináře Vám objasní, jaká jsou Vaše práva jako nájemce, jak se vyvarovat podvodům a na co si v uzavíraných smlouvách dát pozor. Ve třetí části si osvětlíme to, jak odpovědně nakládat s finančními prostředky svěřeného dítěte. Čtvrtá část se bude věnovat problematice půjček a dluhů, včetně dopadů dluhů na děti. Na závěr si objasníme problematiku dědictví.

Lektor: Vojtěch Barcal, student Právnické fakulty Univerzity Palackého (garantuje JUDr. Patrícia Mučka Pevala)