Za mělnické centrum Maltézské pomoci bychom rádi poděkovali firmě Kompakt spol. a všem sponzorům, díky kterým mohl být stávající „Sociální automobil“ pro sociální službu osobní asistence vyměněn za nový. Automobil budou využívat tak jako doposud osobní asistentky, které dojíždí za našimi klienty, jimiž jsou především senioři se sníženou soběstačností.

Dostupnost služby osobní asistence tak bude po celém mělnickém okrese udržena na stávající úrovni. Auto jsme převzali 20. února 2023 v budově Městského úřadu Mělník za přítomnosti zástupců firmy Kompakt spol., Maltézské pomoci i řady sponzorů včetně Města Mělníka, jež u předání reprezentoval starosta Tomáš Martinec. Děkujeme společnosti Kompakt spol., že si vybrala a podpořila naši organizaci. Jsme vděčni i všem sponzorům, za jejich finanční podporu, bez které by nový automobil nemohl být pořízen.

Autor: Veronika Štěpánovská