Čtvrté setkání dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků v rámci aktivity Erasmus+ se konalo 3.–5. února v Olomouci. Maltézská pomoc v Olomouckém centru tedy podruhé hostovala této vzdělávací aktivitě, na které spolupracujeme s Polskou Maltézskou pomocí.

Cílem setkání bylo použít již získané dovednosti v oblasti sebeprezentace, vedení lidí a komunikace k tomu, abychom byli schopni podílet se na dalších projektech a aktivitách na mezinárodní nebo komunitní úrovni.

Společná návštěva a aktivita pro seniory

Účastníci měli za úkol vymyslet projekt, na kterém by se chtěli podílet, připravili si také pro skupinu své teambuildingové hry nebo hry k probuzení pozornosti tzv. energizery. Dále jsme společně zorganizovali návštěvu v Domově pro seniory Pohoda ve Chválkovicích, kde jsme seniorům představili zábavný program. Pro seniory jsme si připravili dopoledne plné písní, her, kvízů a polští účastníci jim předvedli kurz první pomoci. Díky této aktivitě měli účastníci šanci získat zkušenosti z praxe. Zbytek setkání jsme se učili, co znamená nenásilná komunikace a jak vést empatický rozhovor.

Moc bychom chtěli poděkovat pracovníkům Domova pro seniory Pohoda, díky kterým jsme mohli naše dovednosti využít v praxi a jsme velmi vděční za naši spolupráci. Také moc děkujeme všem zúčastněným za jejich účast a zapojení se. Budeme se těšit na poslední setkání, které proběhne v březnu 2023 v Praze.

Projekt je financován Evropskou unií, jedná se o program Erasmus+ Mobility of youth workers. Číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA153-YOU-000041035.