Rok 2020 se (v jeho velké části) nese v duchu koronaviru a různých vládních opatření. Mnohá z nich se dotýkají i našich poskytovaných služeb. Koordinátoři osobní asistence v Brně se však v této nelehké době snaží udržovat osobní asistenci co nejvíce v plném rozsahu. Zrušeny byly pouze asistence, kde dokáže péči o seniory zajistit rodina. Velmi si práce našich koordinátorek vážíme, především jak rychle dokážou na vzniklé změny reagovat. Jak vidí současnou situaci samy koordinátorky osobní asistence v Brně?

Koordinátorka Marcela:

„Ze současné situace asi nejde mít ani dobrý pocit, protože se vše mění ze dne na den a je občas těžké se v tom orientovat. Ze strany klientů se mnohem častěji objevují dotazy na zdraví asistentek, které k nim posíláme a v případě, že je nahrazujeme kvůli nemoci nebo karanténě na poslední chvíli, tak mají klienti samozřejmě obavy, co asistentkám přesně je a
zda od nich nemohli virus chytit. Klienty se samozřejmě snažíme uklidňovat, ale vzhledem k situaci je to těžké. Rozpisy asistencí, které běžně vytváříme na dva týdny dopředu se často
mění ze dne na den, obvykle tak dvakrát týdně musíme část rozpisu předělat, protože někdo onemocněl nebo jiným způsobem vypadl (karanténa kvůli čekání na testy, OČR apod.)
Některé asistence musíme posouvat nebo rušit sami kvůli chybějícím asistentům a zhruba 8 klientů služby samo aktuálně omezilo nebo zrušilo. Někteří klienti byli nuceni služby zrušit i
kvůli tomu, že pobývají v domově pro seniory, kam je aktuálně zákaz vstupu.”

Koordinátorka Barbora:

„Současná situace je velice náročná zejména kvůli nejistotě, se kterou musíme pracovat. Nikdy nevíme co, přinese nový pracovní den. Běžně máme naplánované rozpisy služeb,
které se ale aktuálně mění ze dne na den, z hodiny na hodinu, podle toho, zda se některý z asistentů či klientů dostal do kontaktu s nakaženým či se sám necítí dobře.
Ze strany klientů ještě navíce řešíme obavy z nakažení, protože osobní asistentky pracují s lidmi, kteří velice často trpí respiračními či jinými přidruženými nemocemi. V současnosti,
když se změní rozpis, na službu dojde jiná asistentka, či se služba zruší úplně, nám klienti volají a ptají se, zda dotyčná asistentka není nemocná, či co se děje, že služba probíhala
jinak. Evidujeme také vyšší potřebu sociálního kontaktu a informovanosti skrze telefonní rozhovory. Pár klientů své služby dočasně zrušilo z důvodu obav o své zdraví. S nimi jsme
stále v kontaktu, abychom věděli, co se u nich děje a abychom v případě potřeby dokázali klientovi služby opět poskytnout. Neustálé změny v rozpisech zvládáme díky velice
ochotným a vstřícným pracovníkům, jenž nám flexibilně pokrývají služby, které je potřeba nezbytně zajistit. A zároveň jsou sociální oporou pro klienty v těchto náročných časech.”

Autor: Tereza Pospíšilová