Maltézská pomoci v Černošicích oficiálně funguje prvním rokem. Postupně doplňujeme řady klientů, navazujeme spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, přijímáme nové dobrovolníky. Je pro nás radostí, že naše činnost nachází odezvu. Každá zpráva o hezké návštěvě a příjemně stráveném času s dobrovolníky nás těší. Doba COVID-19 na jaře naši činnost výrazně paralyzovala. S heslem „zdraví na prvním místě“ naše aktivity utichly, fungovali jsme jen přes telefon. O to raději jsme se vrátili počátkem léta k pravidelnému pátečnímu setkávání u literatury. V září se navíc naše skupinka čtenářů početně rozrostla.

Narůstající počty nakažených COVID-19 jsme sledovali s rozvahou. Velikou podporou pro nás byl zdravý přístup radnice, která nám poskytuje zdarma prostory k setkávání. Po konzultaci s našimi čtenáři jsme však pravidelné čtení počátkem října opět přerušili. Nyní očekáváme, jak se vyvine epidemiologická situace. Jaro v izolaci bylo dlouhé, přesto příslib léta dával důvod k dobré náladě. Nyní se dny zkracují, přibývá tmy a tu bychom rádi pomáhali překonávat. Musíme však být trpěliví. Naši dobrovolníci, kteří důsledně dodržují hygienická opatření, nadále navštěvují naše klienty v domácnostech. U některých z nich jsou přes riziko velmi vítanými, neboť přináší svěží vzduch z venkovního světa.

A co bychom si přáli? Přejeme si, aby činnost Maltézské pomoci vzkvétala. Abychom přes všechny různé nesnáze byli dobrým nástrojem k propojování lidí různých generací, abychom přispívali k vzniku nových přátelství. I to, že jsme se jako dobrovolníci mezi sebou poznali a našli jsme mezi sebou nové přátele, je důkazem, že centrum přispívá k budování komunitního života v Černošicích. Pokud svojí činností boří samotu a izolovanost lidí, plní tak svoji úlohu, a to je motivace k další práci.

Autor: Jana Zelinková