Od kdy naše Centrum působí, kdo je jeho koordinátorem a vedoucím?

 • Centrum zahájilo svou činnost v listopadu 2014

Kdo jsou naši klienti?

 • senioři (bydlící v domácnostech i v zařízeních)
 • osoby zdravotně postižené (bydlící v domácnostech i v zařízeních)
 • osoby dlouhodobě nemocné
 • děti a mládež ze soc. vyloučených či jinak znevýhodněných lokalit

 Poskytujeme službu osobní asistence.

Mezi naše dobrovolnické aktivity proto patří spolupráce s těmito organizacemi, působícími v našem regionu:

 • Centrum sociálních služeb Jeseník (dříve Penzion pro seniory)
 • DPS Mikulovice
 • Člověk v Tísni Jeseník
 • Nemocnice Jeseník – Léčebna dlouhodobě nemocných

Ostatní aktivity, kterým se věnujeme:

 • Den otevřených dveří
 • přednášky pro veřejnost
 • přednášky na středních školách
 • vzdělávání dobrovolníků
 • týden sociálních služeb Jeseník (pořádaný Městem Jeseník) a další