Pokud jste se někdy účastnili Dní lidí dobré vůle na Velehradě, nejspíš jste tam potkali spoustu kolemjdoucích ve stejných červených tričkách. To byli s největší pravděpodobností dobrovolníci od Maltézské pomoci asistující na Setkání vozíčkářů, které se koná spolu s Dny lidí dobré vůle. Dobrovolníka u Maltézské pomoci lze dělat i během celého roku a je možné zapojit se do různých programů s různými věkovými skupinami.

Dny lidí dobré vůle

Moje cesta k dobrovolnictví u Maltézské pomoci vedla právě přes Dny lidí dobré vůle na Velehradě, kde jsem v roce 2019 byla poprvé jako dobrovolník a měla jsem možnost potkat některé stálé zaměstnance, mimo jiné i z centra v Olomouci. Získala jsem tak první zkušenost a po prázdninách jsem se ozvala koordinátorce dobrovolníků, jestli by o mě neměli zájem během školního roku.

Maltézská pomoc nabízí pomoc široké škále klientů. Stěžejní je pro Maltézskou pomoc služba osobní asistence, v Olomouci však nabízí i další sociální služby, mezi které spadá sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, seniory nebo lidi se zdravotním postižením a doprovázení pěstounských rodin. V závislosti na zaměření konkrétních center je pak možné se v těchto oblastech stát dobrovolníkem.

Realizace pedagogické praxe ve prospěch druhých

Chtěla jsem využít svou pedagogickou praxi a zkušenosti z vedení letních táborů, proto jsem se zapojila do sociálně aktivizačního programu pro děti, mládež a podporu rodiny. Praxe ani zkušenosti však v žádném případě nejsou podmínkou pro to, aby se někdo mohl stát dobrovolníkem. S ostatními dobrovolníky jsem absolvovala školení vedené odborníky a stále jsem v kontaktu se svou koordinátorkou (klíčovým pracovníkem), se kterou řeším všechny formality a případné nejasnosti nebo problémy.

„V naší službě je koordinátorem klíčový pracovník, který s rodinou spolupracuje, což má své velké pozitivum. Koordinátor tak nejlépe popíše klientskou rodinu. Dobrovolník má možnost v průběhu dobrovolnictví svého klíčového sociálního pracovníka kdykoliv kontaktovat. Když dobrovolnictví probíhá dobře a nejsou žádné komplikace, tak se koordinátor pravidelně, většinou jednou za měsíc, ozývá dobrovolníkovi. Koordinátor je s dobrovolníkem ve spojení osobně, telefonicky či písemně,“ uvádí sociální pracovnice a zároveň koordinátorka dobrovolníků Miroslava Francová z olomoucké pobočky Maltézské pomoci.

Jelikož nic nebránilo tomu, abych mohla začít působit jako dobrovolník, se sociální pracovnicí jsme probraly, co bych mohla nabídnout a jak bych si dobrovolnictví představovala. Pak už stačilo jenom počkat, až pro mě vyberou nějakého klienta. Spolu se sociální pracovnicí jsem pak rodinu navštívila. Všechno proběhlo bez problému, seznámili jsme se a já mohla začít působit jako dobrovolník.

Pro dobrovolníka jsou tu oporou sociální pracovnice

„Se zájemcem o dobrovolnictví je nejprve veden osobní pohovor. Zjišťujeme jeho důvody, proč se chce stát dobrovolníkem a jak si spolupráci představuje, zda nabízí doučování nebo trávení volného času. Když je poptávka i od některé klientské rodiny, tak zhruba víme, jaký typ člověka by měl dobrovolník být (mladší, starší, žena, muž), víme, jaký předmět je potřeba doučovat, jaký je temperament dítěte a jiné. Dobrovolníkovi na začátku představíme možnou klientskou rodinu a dáme mu čas, aby si promyslel, zda do kontraktu vstoupit,“ popisuje fungování spolupráce Miroslava Francová a dodává: „Snažíme se být dobrovolníkovi oporou v celém procesu seznámení se s rodinou a dítětem, a pokud to dobrovolník vyžaduje, tak mu můžeme pomoci s přípravou na doučování nebo s hledáním vhodných aktivit s dítětem. Může se i stát, že si dobrovolník s dítětem „nesedne“ a i tuto situaci řešíme.“

Osobně jsem zažila dobrovolnictví už u několika klientů a pokaždé to byla úplně jiná zkušenost. Jednou rodina potřebovala pomoct s domácími úkoly a doučováním, takže jsem se pravidelně scházela s chlapečkem, kterému jsem pomáhala s úkoly a doučovala ho. Po změně klientské rodiny jsem se dostala k jinému chlapečkovi, který se školou tolik pomoci nepotřebuje a je zde důležitější spíš společné trávení volného času. Můžeme se věnovat různým aktivitám, hraní, tvoření nebo chození na hřiště.

Dobrovolnictví je přínosné jak pro klienta, tak pro dobrovolníka, protože i já jsem měla možnost zkusit si a učit se nové věci. Svědčí o tom například fakt, že jsem se naučila hrát Minecraft, o kterém jsem si myslela, že ho nikdy nebudu mít příležitost hrát. Teď je to skvělá odměna, když napíšeme úkoly a uděláme všechny povinnosti do školy, nebo zábava na deštivé dny. Pro mě osobně je dobrovolnictví způsob, jak smysluplně využít volný čas a strávit ho s někým, kdo je za mou přítomnost rád, těší se na moje návštěvy a plánuje, co spolu budeme podnikat příště. V dobách home office je to také skvělý způsob, jak se dostat na chvíli ze stereotypního domácího prostředí.

S dobrovolnictvím mají u Maltézské pomoci vesměs jen pozitivní ohlasy. „Klíčový sociální pracovník zvláště v úvodu spolupráce zjišťuje od klientů i dobrovolníka zpětnou vazbu. Zajímá se, jak spolupráce funguje, jak dobrovolník s dítětem nebo dětmi tráví čas. Pokud si dítě, rodiče a dobrovolník takzvaně sednou, je to moc pěkná fungující spolupráce. Klienti jsou za tuto službu velmi rádi,“ říká Miroslava Francová o spolupráci s dobrovolníky.

Kde je možné se s Maltézskou pomocí setkat?

V současnosti působí Maltézská pomoc ve třinácti českých městech, konkrétně v Praze, Brně, Olomouci, Mělníku, Uherském Hradišti, Otrokovicích, Žatci, Přerově, Šumperku, Jeseníku, Valašském Meziříčí, Prostějově a Černošicích. V případě zájmu o dobrovolnictví u Maltézské pomoci najdete informace o nabízených programech a kontakty na koordinátory na webových stránkách jednotlivých poboček.

Autor: dobrovolnice Martina