Maltézská pomoc již po jednadvacáté uspořádala Setkání vozíčkářů na Velehradě, které proběhlo souběžně s programem Dnů lidí dobré vůle. Na letošní Velehrad přijelo přes 90 účastníků a pomáhalo jim 60 osob (dobrovolníci a zdravotníci). Ne všichni klienti potřebovali asistenci ze strany Maltézské pomoci, proto mohlo dorazit více účastníků než bylo dostupných dobrovolníků. Přibližně pětina dobrovolníků navštívila Setkání poprvé, za to okolo čtvrtiny dobrovolníků bylo na Setkání již minimálně sedmkrát. Nejstaršímu dobrovolníkovi bylo přes 70 let, nejmladšímu 16.

Program začal seznámením a zaškolením dobrovolníků, aby zvládli péči o svěřené klienty. První dobrovolníci začali přijíždět na Velehrad 2. července v odpoledních hodinách, zbylá část přijela následující den. Klienti začali přijíždět 3. 7. odpoledne a byli jim rozděleni dobrovolníci, kteří se o ně starali až do 5. 7., kdy program Setkání vozíčkářů skončil.

Dobrovolníci pro klienty zajišťovali veškerou péči, kterou potřebovali, od základních potřeb až po doprovod na kulturní zážitky v rámci Dnů lidí dobré vůle. Klienti měli možnost se se svým dobrovolnickým doprovodem zajít na koncert Lidí dobré vůle, který se uskutečnil 4. 7. večer. Kromě hlavního akce v podobě koncertu navštívili i přepisování Bible, koncert Godzone, fotografické výstavy a pouťové atrakce. Pro klienty byly též přichystány dva večery u táboráku, z čehož jeden byl doprovázen cimbálovou muzikou. Klienti též navštívili poutní bohoslužbu slouženou otcem Heroldem v neděli 4. července v odpoledních hodinách. Na bohoslužbu zavítali i následující den 5. 7., která byla sloužena k připomínce věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Na bohoslužbu zavítali i následující den 5. 7., která byla sloužena k připomínce věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Celé Setkání bylo monitorováno lékaři a sestrami, kteří zajišťovali zdravotní dozor nejen pro vozíčkáře a dobrovolníky, ale pro celou akci Dnů lidí dobré vůle. Celkem pět členů zdravotnického týmu mělo po dobu akce v péči přes 30 osob k ošetření drobnějších zdravotních komplikací.

Setkání vozíčkářů na Velehradě plánuje Maltézská pomoc uskutečnit i v příštím roce ve stejném termínu, zároveň doufá, že kovidová omezení nebudou již tak přísná a dorazí jak více klientů, tak dobrovolníků. Stejně tak doufáme, že příští rok proběhne Mezinárodní setkání vozíčkářů a budou moci přijet i klienti z ciziny.

Autor: Karel Čapka