V šumperské pobočce Maltézské pomoci se uskutečnilo supervizní setkání pro dobrvolníky.  Konalo se ve středu 23. června a zúčastnilo se jej osm dobrovolníků, z čehož tři byli nově příchozí. Dobrovolníci se vzájemně seznámili a novým dobrovolníkům byla objasněna náplň dobrovolnické činnosti a též vysvětlení pocitů a důvodů co jim dobrovolnictví přináší.

Při supervizi bylo probráno organizování následujících akcí a aktivit, do kterých se dobrovolníci též zapojí. Probírali jsme možné procházky s klienty ve větším počtu, z důvodu když jsou dobrovolníci na návštěvě a musí mít roušku je znemožněna komunikace s klientem. Noví dobrovolníci byli zklamáni, že jim senioři přes roušku nerozumí. Další téma, kterému jsme se věnovali byla individuální práce se seniorem a navazování nového vztahu.

Proběhlo i školení, jak s klienty trávit čas a jaké možnosti jim nabídnout. Podrobně se také probraly situace, které by mohly být pro dobrovolníka náročné.

Autor: Leona Krejčí